Психологія моторної пам’яті : прикладні аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс"
Анотація
Приведено результати теоретичних та експериментальних досліджень моторної пам’яті людини. На основі розробленої авторами оригінальної методики дослідження моторної пам’яті показано її роль у формуванні різноманітних практичних навичок і умінь. Розглянуто нюанси її розвитку й удосконалення у шкільному і дорослому віці. Розроблено систему тренінгових занять для формування моторної пам’яті в єдності з розвитком психомоторики та координації рухів. Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований моторной памяти человека. На основе разработанной авторами оригинальной методики исследования моторной памяти показана ее роль в формировании разнообразных практических навыков и умений. Рассмотрены нюансы ее развития и усовершенствования у школьников и взрослых людей. Разработана система тренинговых упражнений для формирования моторной памяти в единстве с развитием психомоторики и координации движений. The results of theoretical and experimental researches of human motor memory are presented. Its role in the formation of various practical skills and abilities is shown based on the original methodology of the research of motor memory developed by the authors. Nuances of its development and improvement in school age and adulthood are considered. System of training sessions for the formation of motor memory together with the development of psychomotor system and coordination of movements was developed.
Опис
Ключові слова
моторна пам'ять, руховий акт, короткочасна пам'ять, оперативність короткочасної пам'яті, параметри руху, конструктивний праксис, психологія моторної пам’яті, моторная память, двигательный акт, кратковременная память, оперативность кратковременной памяти, параметры движения, конструктивный праксис, психология моторной памяти, motor memory, motor act, short-term memory, short-term memory efficiency, motion parameters, constructive praxis, psychology of motor memory
Цитування
Кузнєцов М. А. Психологія моторної пам’яті : прикладні аспекти : монографія / М. А. Кузнєцов, Є. В. Заїка, Ю. Ю. Ходикіна ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2019. – 446 с.