ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВО-ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування часово-просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку. Сприйняття простору дає дитині можливість орієнтуватися в навколишньому середовищі, дає об'єктивне і правильне уявлення про нього. Просторова характеристика об'єктів і явищ, напрямок у просторі, просторові відношення об'єктів необхідні для опису багатьох явищ і подій навколишнього середовища. The publication investigates the formation of time-spatial representations in children with intellectual disabilities of senior preschool age. The perception of space gives the child the opportunity to navigate in the the environment, gives an objective and correct picture of it. Spatial characteristics of objects and phenomena, direction in space, spatial relations of objects are necessary to describe many phenomena and events in the environment. environment.
Опис
Ключові слова
формування часово-просторових уявлень, інтелектуальні порушення, діти старшого дошкільного віку, діти з особливими потребами, formation of time-spatial representations, intellectual disabilities, children of senior preschool age, children with special needs
Цитування
Оселедченко М. Теоретико-методичні аспекти формування часово-просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку / М. Оселедченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 495–499.