Проблема формування готовності загальноосвітніх шкіл до інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито проблему формування готовності загальноосвітніх шкіл до інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Автором было раскрыто проблему формирования готовности общеобразовательных школ к инклюзивному образованию. Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспечение основного права детей и права учиться по месту жительства, что предполагает обучение в условиях общеобразовательного учреждения. The author revealed the problem of forming the readiness of general education schools for inclusive education. Inclusive education is a system of educational services based on the principle of Ensuring the basic right of children and the right to study in the place where they live, It is a system of education services based on the principle that children have the basic right to study in their own home.
Опис
Ключові слова
загальноосвітні навчальні заклади, інклюзивна освіта, діти-інваліди, вчителі, общеобразовательные учебные заведения, инклюзивное образование, дети-инвалиды, учителя, general education institutions, inclusive education, children with disabilities, teachers
Цитування
Васильєва К. І. Проблема формування готовності загальноосвітніх шкіл до інклюзивної освіти / К. І. Васильєва // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 259–264.