ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу теоретичного матеріалу визначено основні напрями, які характеризують сучасного вчителя в КНР. Установлено, що однією з вимог до сучасного вчителя в КНР є дотримання професійної етики, яка реалізується за десятьма напрямами. Based on the analysis of theoretical material, the article authors reveal the main directions that characterize the modern teacher in China. It has been found that one of the requirements for a modern teacher in China is compliance with professional ethics, which is implemented in ten areas.
Опис
Ключові слова
учитель, Китайська народна республіка, вимоги до вчителя, етичні норми вчителя, teacher, People’s Republic of China, requirements for teachers, ethical standards of teachers
Цитування
У Ді. Вимоги до сучасного вчителя в КНР / У Ді, С. Васильєва, Н. Агаркова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 65–69.