ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОРУШЕННЯМ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами казкотерапії. Використання казкотерапії в процесі роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями дозволяє активувати розвиток їхніх творчих здібностей та удосконалити взаємодію з довкіллям. В корекційно-розвитковій роботі з молодшими школярами з інтелектуальними порушеннями казка є доступною формою виховання, за допомогою якої діти вчаться адекватно реагувати на будь-які життєві ситуації, відрізняти позитивне від негативного, долати страхи, невпевненість, підштовхує до розвитку фантазії, а з нею – нестандартні рішення та розуміння того, що всього можливо досягнути. The publication deals with the formation of ideas about the world around us in primary school children with intellectual disabilities by means of fairy tale therapy. The use of fairy tale therapy in the process of working with children with intellectual disabilities allows to activate the development of their creative abilities and improve interaction with the environment. In the correctional and developmental work with younger students with intellectual disabilities, a fairy tale is an accessible form of education that helps children learn to respond adequately to any life situation, distinguish positive from negative, overcome fears and insecurities, and encourages the development of imagination, which brings with it non-standard solutions and an understanding that everything can be achieved.
Опис
Ключові слова
формування уявлень про навколишній світ, казкотерапія, інтелектуальні порушення, діти молодшого шкільного віку, formation of ideas about the world around us, fairy tale therapy, intellectual disabilities, primary school children
Цитування
Сорока О. В. Формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами казкотерапії / О. В. Сорока // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 551–554.