Розвиток навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку через ігрову діяльність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз теоретико-методичних аспектів розвитку навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності. Визначено науково-методичні засади дослідження процесу розвитку навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності Розроблено та експериментально апробовано програму розвитку навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності. The thesis deals with analysis of the theoretical and methodological aspects of the self-care skills development of senior preschoolers with delayed mental development in the process of game activity. The scientific and methodological principles of the study of the process of self-care skills developing of senior preschoolers with delayed mental development in the process of game activity have been determined.
Опис
Ключові слова
старші дошкільники, самообслуговування, ігрова діяльність, затримка психічного розвитку, навички, senior preschoolers, self-care, play activity, delayed mental development, skills
Цитування
Хотинська В. В. Розвиток навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку через ігрову діяльність : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. В. Хотинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 75 с. : іл., табл. + дод.
Колекції