Розвиток навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку через ігрову діяльність

dc.contributor.authorХотинська, В. В.
dc.date.accessioned2024-03-02T12:02:07Z
dc.date.available2024-03-02T12:02:07Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено аналіз теоретико-методичних аспектів розвитку навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності. Визначено науково-методичні засади дослідження процесу розвитку навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності Розроблено та експериментально апробовано програму розвитку навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку в процесі ігрової діяльності. The thesis deals with analysis of the theoretical and methodological aspects of the self-care skills development of senior preschoolers with delayed mental development in the process of game activity. The scientific and methodological principles of the study of the process of self-care skills developing of senior preschoolers with delayed mental development in the process of game activity have been determined.
dc.identifier.citationХотинська В. В. Розвиток навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку через ігрову діяльність : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. В. Хотинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 75 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14217
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectстарші дошкільники
dc.subjectсамообслуговування
dc.subjectігрова діяльність
dc.subjectзатримка психічного розвитку
dc.subjectнавички
dc.subjectsenior preschoolers
dc.subjectself-care
dc.subjectplay activity
dc.subjectdelayed mental development
dc.subjectskills
dc.titleРозвиток навичок самообслуговування у старших дошкільників з затримкою психічного розвитку через ігрову діяльність
dc.title.alternativeSelf-care skills development of senior preschoolers with delayed mental development through play activities
dc.typeOther
Файли
Колекції