Методичні рекомендації для вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це видання допоможе абітурієнтам підготуватися до складання фахового вступного випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент». Подано програму вступного випробування, у якій зазначено знання й уміння, що мають продемонструвати абітурієнти, зміст тем, процедуру вступного випробування, критерії оцінювання. Науково-педагогічними працівниками підготовлено орієнтовні відповіді на питання екзаменаційних білетів. This publication will help applicants to prepare for the professional entrance examination in the specialty 073 "Management". The program of entrance test, which indicates the knowledge and skills that should to be demonstrated by applicants, the content of the topics, the procedure of the entrance test, evaluation criteria. Scientific and pedagogical workers have prepared approximate answers to the questions of the examination tickets.
Опис
Ключові слова
менеджмент, управління закладом освіти, адміністрування, методичні рекомендації, management, management of educational institution, administration, methodological guidelines
Цитування
Методичні рекомендації для вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент" [Електронне видання] / О. Гречаник, О. Мармаза, О. Темченко, Т. Хлєбнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 100 с.