Парадигма управління як підґрунтя проектування компонентів педагогічної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-10-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
Парадигма управління застосована для проектування складних педагогічних об'єктів як багатовимірних сутностей. Розроблені визначення педагогічного процесу і процесу навчання. Обґрунтовані загальні характеристики педагогічного процесу. Парадигма управления использована для проектирования сложных педагогических объектов как многомерных сущностей. Разработаны определения педагогического процесса и процесса обучения. Обоснованы общие характеристики педагогического процесса. The paradigm of management has been used for the design of educational facilities as multidimensional beings. Developed for determining the pedagogical process and learning process. The general characteristics of the pedagogical process were grounded.
Опис
Ключові слова
парадигма управління, педагогічний процес, багатовимірний аналіз, педагогічна система, парадигма управления, педагогический процесс, многомерный анализ, педагогическая система, governance paradigm, pedagogical process, multivariate analysis, educational system
Цитування
Дмитренко Т. О. Парадигма управління як підґрунтя проектування компонентів педагогічної системи / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 27. – С.188–200.