ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано проблему пошуків шляхів удосконалення лекційних занять в університетах України у творчій спадщині видатних вітчизняних просвітників середини ХІХ ст. Акцентовано увагу на значущості майстерності володіння живим словом й педагогічною технікою, особистісної взаємодії зі студентами, справжнього захоплення професорсько-викладацького складу своїм науковим предметом тощо. The article deals with the problem of finding ways to improve lectures at universities in Ukraine in the creative heritage of outstanding Ukrainian educators of the middle of the 19th century. The authors have focused on the significance of mastery of a living word and pedagogical technique, personal interaction with students, teaching staff's real enthusiasm for their scientific subject etc.
Опис
Ключові слова
лекція, університет, вітчизняна педагогічна думка, професор, lecture, university, national pedagogical thought, professor
Цитування
Троцко А. В. Проблема удосконалення лекційних занять в університетах України: історико-педагогічний аспект / А. В. Троцко, О. М. Друганова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 76–80.