АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ РОБОТИ З КАЗКАМИ У ПРАКТИЦІ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено інноваційні прийоми роботи з казками у практиці казкотерапії. Для дітей, у тому числі з тими чи іншими порушеннями психофізичного розвитку, робота з казкою має виховне значення (формуються почуття доброти, гуманізму, чуйності, співпереживання); пізнавальне (розширює кругозір дітей); педагогічне (дає розуміння того, що можна, що не можна); моральне (розвиває позитивні, допомагає позбутися негативних рис характеру); психологічне (здійснює розвиток психічних процесів дітей: пам’яті, уваги, мислення, мовлення тощо). Зазначено, що у зв’язку зі складною безпековою, політичною та економічною ситуацією в Україні пропоновані у практиці казкотерапії інноваційні форми, методи, прийоми і технології доцільно застосовувати у психокорекційній, психотерапевтичній діяльності у різних режимах: оффлайн, змішаному та онлайн. The publication explores innovative methods of working with fairy tales in the practice of fairy-tale therapy. For children, including those with certain disorders of psychophysical development, working with a fairy tale has an educational value (feelings of kindness, humanism, sensitivity, empathy are formed); cognitive (expands children's horizons); pedagogical (gives an understanding of what is possible and what is not possible); moral (develops positive, helps to get rid of negative character traits); psychological (develops children's mental processes: memory, attention, thinking, speech, etc.). It is noted that in connection with the difficult security, political and economic situation in Ukraine, the innovative forms, methods, techniques and technologies proposed in the practice of fairy-tale therapy should be used in psycho-corrective, psychotherapeutic activities in different modes: offline, mixed and online.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, казки, казкотерапія, психокорекційна робота, психотерапевтична робота, innovative technologies, fairy tales, fairy tale therapy, psychocorrective work, psychotherapeutic work
Цитування
Казачінер О. С. Аналіз інноваційних прийомів роботи з казками у практиці казкотерапії / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Global problems of improving scientific inventions : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Copenhagen, Denmark, October 31 – November 03, 2023. – Copenhagen, 2023. – Pp. 198–202.