Розвиток виконавської техніки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі взаємодії технічного та художнього аспектів виконавської майстерності Розкрито методи розвитку виконавської техніки і художніх умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва. Статья посвящена проблеме взаимодействия технического и художественного аспектов исполнительского мастерства. Раскрыты методы развития исполнительской техники и художественных умений будущего учителя музыкального искусства. The article is devoted to the problem of the interaction of technical and artistic aspects of performing skills. The methods of developing the performing technique and artistic skills of the future teacher of musical art are revealed.
Опис
Ключові слова
виконавство, виконавська техніка, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, исполнительство, исполнительская техника, учителя музыкального искусства, студенческие работы, рerforming, performing technique, teachers of musical art, student work
Цитування
Цянь Лун. Розвиток виконавської техніки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Лун Цянь, І. В. Ревенко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 193–194.