ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано перспективні напрями соціальної роботи з особами з інвалідністю в сучасних умовах. Розглянуто суть та основні напрями соціальної роботи з людьми з інвалідністю з метою їхньої соціальної адаптації, соціально-психологічної реабілітації та інтеграції в соціум. Акцентовано увагу на важливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи в означеному напрямі. The article substantiates the perspective directions of social work with persons with disabilities in the conditions of modern challenges. The essence and main directions of social work with people with disabilities for the purpose of their social adaptation, social and psychological rehabilitation and integration into society have been considered. Attention is focused on the importance of professional training of future specialists in the social field to work in that direction.
Опис
Ключові слова
інвалідність, особа з інвалідністю, соціальна робота, соціальна реабілітація, професійна підготовка, фахівці соціальної галузі, disability, a person with disability, social work, social rehabilitation, professional training, specialists in the social field
Цитування
Зеня Д. М. Перспективні напрями соціальної роботи з особами з інвалідністю в умовах сучасних викликів / Д. М. Зеня, Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 121–127.