Цифровізація та її вплив на освітній простір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто цифровізацію освітнього процесу, яка викликана потребою у широкому впровадженні інноваційних технологій, появою нових вимог до фахівців, зокрема формування ключових компетенцій, та нового цифрового покоління. Завдяки ретельно організованому цифровому середовищу освіта стає більш доступною та комфортною, що вкрай важливо в умовах мінімальних витрат – тимчасових, фінансових, людських ресурсів. The article considers the digitalization of the educational process, which is caused by the need for widespread introduction of innovative technologies, the emergence of new requirements for specialists, in particular the formation of key competencies, and the new digital generation. Thanks to a carefully organized digital environment, education becomes more accessible and comfortable, which is extremely important in conditions of minimal costs – time, financial financial, human resources.
Опис
Ключові слова
цифровізація, освітній простір, інформаційні технології, digitalization, educational space, information technology
Цитування
Лисогор Т. Цифровізація та її вплив на освітній простір / Т. Лисогор, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 22–23.