ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є дослідження особливостей реалізації права на працю в разі відсторонення від роботи. З огляду на особливості сучасних соціально-економічних умов специфіка такої правової категорії, як відсторонення від роботи, її зміст і виникнення вимагають ретельного дослідження, оскільки є значеннєвими не тільки для науки трудового права, але й для практичного правозастосування. Першочерговою метою трудового права залишається проблема забезпечення реалізації громадянами права на працю та його захист. Пошук збалансування інтересів працівника та роботодавця, усунення випадків необrрунтованого відсторонення – це завдання, які вимагають чіткого й недвозначного правового регламентування в процесі реформування трудового законодавства. The purpose of the scientific article is to study the features of the exercise of the right to work when suspended from work. It is noted that dismissal is a complex legal phenomenon with its own specific features, which is a kind of mechanism of intrusion into the process of realization of a citizen’s right to work in modern conditions. That is why this legal phenomenon must be outlined by the legislator in clear provisions. Taking into account modern socio-economic conditions, the specifics of such a legal category as suspension from work, its content, nature require careful research, since they are of no small importance both for the science of labor law and for the practice of law enforcement. The primary goal of labor law remains to ensure the realization by citizens of the right to work and its protection. Finding a balance between the interests of the employee and the employer, excluding cases of unjustified dismissal are tasks that require clear and unambiguous legal regulation in the process of further reforming labor legislation.
Опис
Ключові слова
право на працю, трудовий договір, відсторонення від роботи, dismissal of employee, the right to work, employment contract, the purpose of removing the employee from work, subjects who may initiate the question of dismissal of the employee, protection of the interests of the owner and employees, removal from work
Цитування
Мешкова К. О. Відсторонення від роботи: питання реалізації права на працю / К. О. Мешкова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 44–49.