Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У статті подається огляд особистих і професійних характеристик іноземних гувернанток і вітчизняних домашніх учителів, які мешкали та працювали у м. Миколаєві. Аналіз конкретних прикладів свідчить про наявність стабільного попиту на освітні послуги домашніх учителів та гувернанток іноземного походження. Кількість жінок-педагогів із інших країн була обмеженою. Вітчизняні домашні учительки працювали у навчальних закладах і приватних будинках. Вони не підвищували свій кваліфікаційний рівень та дуже рідко змінювали місце роботи. В статье дается обзор личных и профессиональных характеристик иностранных гувернанток и отечественных домашних учителей, которые жили и работали в г. Николаеве. Анализ конкретных примеров свидетельствует о наличии стабильного спроса на образовательные услуги домашних учителей и гувернанток иностранного происхождения. Количество женщин-педагогов с других стран была ограниченной. Отечественные домашние учительницы работали в учебных заведениях и частных домах. Они не повышали свой квалификационный уровень и очень редко меняли место работы. This article provides an overview of the personal and professional characteristics of foreign governesses and domestic tutors who lived and worked in Mykolayiv. Specific cases analysis indicates the presence of stable demand for educational services of tutors and foreign governesses. The number of female teachers from other countries was limited. Domestic tutors were working in the educational institutions and private schools. They did not improve the level of proficiency and they very seldom changed their place of employment.
Опис
Ключові слова
домашні вчителі, гувернантки, жіноча освіта, Миколаїв, домашние учителя, гувернантки, женское образование, Николаев, home teachers, governesses, female education, Mykolaiv
Цитування
Яковенко Г. Г. Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва / Г. Г. Яковенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2017. – Вип. 48. – С. 67–70.