МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЖИТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкривається значення міжкультурної освіти в житті сучасної людини та вплив іноземних мов на формування її міжкультурної компетентності. Визначено вміння та навички, важливі для міжкультурної освіти людини. Розкрито типи тренінгових форм, спрямовані на формування міжкультурної компетентності (загальнокультурні інформативні, культурно специфічні інформативні, загальнокультурні емпіричні, культурно специфічні емпіричні тренінги). Підкреслено значущість вивчення іноземних мов при формуванні міжкультурної компетентності особистості. The work depicts the importance of intercultural education in modern person’s life and the foreign languages significance in the formation of individual’s intercultural competence. The skills and abilities which are important for person’s intercultural education are determined. The types of training forms aimed at the formation of intercultural competence are revealed. They are general cultural informative, cultural specific informative, general cultural empirical, cultural specific empirical trainings. The importance of learning foreign languages in the formation of person’s intercultural competence is emphasized.
Опис
Ключові слова
міжкультурна освіта, міжкультурна компетентність, тренінг, особистість, intercultural education, intercultural competence, training, person
Цитування
Молчанова К. Міжкультурна освіта як важлива складова сучасного життя / К. Молчанова, С. Лупаренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 188–191.