ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються особливості організації освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану і труднощі, пов’язані із цим. Уточнено суть поняття «посттравматичний стресовий розлад» (стан психічної нестабільності, який спричинений певними подіями, що травмували особу). Розкрито симптоми посттравматичного стресового розладу в дітей різного віку та засоби його подолання. The paper depicts the conditions for educational process organization in Ukraine under martial law and the difficulties connected with it. The essence of the concept “post-traumatic stress disorder” is clarified. It is a state of mental instability caused by certain events that traumatized a person. The symptoms of post-traumatic stress disorder in children of various ages and means of overcoming it are revealed.
Опис
Ключові слова
психосоціальна підтримка, посттравматичний стресовий розлад, учасники освітнього процесу, розвиток, навчання, psychosocial support, post-traumatic stress disorder, participants in educational process, development, training
Цитування
Молчанова К. Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу, які постраждали внаслідок воєнних дій / К. Молчанова, С. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 313–318.