Адресат як інтерпретатор синонімчних мовленнєвих інновацій у процесі мовної гри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ca’ Foscari University of Venice
Анотація
У процесі інтерпретації синонімічних мовленнєвих інновацій адресат вступає в одно- та двобічну подвійну мовні ігри, основними стратегіями яких є зворотна реконструкція віртуальних (мовних) трансформаційних процесів та "альтернативний" лінгвістичний ескперимент, з метою розпізнати авторську комунікативну інтенцію та визначити ступінь ко(н)текстуальної пертинентності всіх членів синонімічного ряду. In the process of interpretation of synonymic discourse innovations the addressee enters the uni- or double bilateral language game, the main strategies of which are the inverse reconstruction of virtual (linguistic) transformational processes and the "alternative" linguistic experiment, with a view to reveal the author's communicative intention and to determine the degree of co(n)textual pertinence of all the members of synonymic series.
Опис
Ключові слова
лінгвістичний експеримент, людичний, мовна гра адресата, синонімічна мовленнєва інновація, лингвистический эксперимент, языковая игра адресата, синонимическая речевая инновация, linguistic experiment, ludic, addressee's language game, synonymic discourse innovation
Цитування
Лепетюха А. В. Адресат як інтерпретатор синонімчних мовленнєвих інновацій у процесі мовної гри / А. В. Лепетюха // Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures : International Scientific and Practical Conference, December 27-28, 2019, Venice, Italy. – Venice, 2019. – P. 117–121.