АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання безпекового забезпечення освітнього середовища в умовах воєнного стану. Вміння реагувати на загрози, ризики і небезпеки в умовах воєнного стану у всіх учасників освітнього процесу стануть формуватися у них через появу в законодавстві про освіту нового тлумачення поняття безпечного освітнього середовища. Воно повинно враховувати небезпеки, ризики і загрози воєнного стану. Це дозволить розробити в системі освіті нові відомчі документи щодо збереження життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу. The publication deals with the issue of security of the educational environment under martial law. The ability to respond to threats, risks and dangers under martial law will be developed by all participants in the educational process through the emergence of a new interpretation of the concept of a safe educational environment in education legislation. It should take into account the dangers, risks and threats of martial law. This will allow the education system to develop new departmental documents to protect the lives and health of all participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
забезпечення безпеки, освітне середовище, воєнний стан, security, educational environment, martial law
Цитування
Трубавіна І. М. Актуальність законодавчого та нормативно-правового врегулювання питань безпекового забезпечення освітнього середовища в умовах воєнного стану / І. М. Трубавіна, О. Ю. Чередниченко, К. М. Недря // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 259–262.