ТВОРЧА ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-01-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
BoScience Publisher
Анотація
У статті розглядається творча школа як інституалізована або неінстітуалізірована спеціалізована за родом діяльності, характеру знань і способу їх передачі спільнота, об'єднана навколо загальновизнаного лідера, що підкоряється ієрархічній системі відносин, засвоює або розробляє єдину естетичну або/та навчальну програму. Безперервність розвитку забезпечується поряд зі школою іншими типами зв'язків, у тому числі, художнім напрямом, епохальним і національним стилем. Тим не менш, феномен школи має особливі властивості та функції зберігача та транслятора знань, діяльнісного досвіду, комплексу духовно-матеріальних цінностей. The article considers a creative school as an institutionalized or non-institutionalized community specialized in the type of activity, the nature of knowledge and the method of its transmission, united around a universally recognized leader, obeying a hierarchical system of relations, assimilating or developing a single aesthetic and/or educational program. Continuity of development is ensured along with the school by other types of connections, including artistic direction, epochal and national style. Nevertheless, the school phenomenon has special properties and functions as a keeper and translator of knowledge, activity experience, and a complex of spiritual and material values. ​
Опис
Ключові слова
творча школа, нормотворчість, наступність, професіоналізм, знання, художнє і наукове пізнання, навчання, освіта, особистість, creative school, rule-making, continuity, professionalism, knowledge, artistic and scientific knowledge, training, education, personality
Цитування
Калашник М. П. Творча школа як осередок виховання особистості / М. П. Калашник, М. О. Пляка // Fundamental and applied research in the modern world : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, 20–22 January 2021. – Boston, 2021. – Pp. 509–514.