ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 8 КЛАСУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості роботи з учнями з особливими освітніми потребами для формування лексичної компетентності на уроках розвитку зв’язного мовлення. Зазначено, що уроках розвитку мовлення для учнів з особливими освітніми потребами доцільно підбирати завдання, які розвиватимуть не тільки мовлення, а й розширюватимуть їхній лексичний запас. Необхідно підбирати тексти для аудіювання, у яких будуть слова, які не відомі учням; після прочитання тексту доцільно обговорити з учнями слова, які вони не зрозуміли, та з’ясувати їхнє значення. У тестових завданнях також можна відобразити закріплення виучуваних слів. The publication examines the peculiarities of working with students from special educational needs for the formation of lexical competence in the lessons of the development of coherent speech. It is noted that in speech development lessons for students with special educational needs, it is advisable to select tasks that will develop not only speech, but also expand their vocabulary. It is necessary to select texts for listening, which will contain words that are not known to students; after after reading the text, it is advisable to discuss with students the words they did not understand and find out their meaning. In the test tasks, you can also display the fixation of the studied words.
Опис
Ключові слова
лексика, українська мова, діти з особливими освітніми потребами, розвиток мовлення, vocabulary, Ukrainian language, children with special needs educational needs, speech development
Цитування
Дараган Л. О. Формування лексичної компетентності учнів 8 класу з особливими освітніми потребами на уроках розвитку мовлення / Л. О. Дараган // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 49–51.