ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ, ЯК ОСНОВНА ВИМОГА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто сутність технологій дистанційного навчання, основні поняття та аспекти організації дистанційного навчання у школі. Серед розглянутих платформ та моделей дистанційного навчання виділено найбільш застосовані: Zoom, Google Meet, Google Клас, Moodle, ILIAS, iSpring Learn. Зазначено, що затребуваність дистанційного навчання найближчим часом зростатиме. З кожним роком інтерактивних методів комунікації з'являється все більше і, отже, спостерігатиметься і прогрес цього способу, що дозволить мінімізувати його недоліки та розвинути позитивні сторони. The publication examines the essence of distance learning technologies, the main concepts and aspects of the organization of distance learning at school. Among the considered platforms and distance learning models, the most used ones are highlighted: Zoom, Google Meet, Google Class, Moodle, ILIAS, iSpring Learn. It is noted that the demand for distance learning will grow in the near future. Every year, more and more interactive methods of communication appear and, therefore, the progress of this method will be observed, which will allow to minimize its shortcomings and develop its positive aspects.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, платформи дистанційного навчання, інтерактивні методи комунікації, distance learning, distance learning platforms, interactive methods of communication
Цитування
Кришталь А. І. Дистанційне навчання у середній школі, як основна вимога теперішнього часу / А. І. Кришталь, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 286–288.