Проблема формування вміння виконавської інтерпретації в майбутніх викладачів вокалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавництво "Мітра"
Анотація
У тезах розглядається проблема формування вміння виконавської інтерпретації майбутніх викладачів вокалу в контексті їхньої фахової підготовки; виявлено та проаналізовано аспекти дослідження означеного питання; схарактеризовано сутність поняття «виконавська інтерпретація» з точки зору музикознавства та музичної педагогіки. В тезисах рассматривается проблема формирования умения исполнительской интерпретации будущих преподавателей вокала в контексте их профессиональной подготовки; выявлены и проанализированы аспекты исследования указанного вопроса; охарактеризована сущность понятия «исполнительская интерпретация» с точки зрения музыковедения и музыкальной педагогики.The article deals with the problem of forming future vocal teachers' ability of performing interpretation in the context of their professional training. The aspects of study of the mentioned problem have been identified and analyzed. The essence of the concept of "performing interpretation" in terms of musicology and music pedagogy has been characterized.
Опис
Ключові слова
інтерпретація, виконавська інтерпретація, викладач вокалу, музичний твір, вокальний твір, интерпретация, исполнительская интерпретация, преподаватель вокала, музыкальное произведение, вокальное произведение, interpretation, performing interpretation, vocal teacher, musical composition, vocal composition
Цитування
Васильєва О. В. Проблема формування вміння виконавської інтерпретації в майбутніх викладачів вокалу / О. В. Васильєва, Жуйцзюнь Чен // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2019. – С. 342–344.