Проблеми застосування прийому сторітелінг на уроках літературного читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – визначити проблеми, які виникають у вчителів та студентів при застосуванні на уроках літературного читання прийому сторітелінг («це техніка розповідання історій, яка має конкретне призначення, найчастіше – вплинути на слухача, переконати його у своїй правоті, схилити на свій бік, підтвердити або довести щось». The purpose of the research is to determine the problems that arise for teachers and students when using the storytelling technique in literary reading classes ("this is a technique of telling stories that has a specific purpose, most often - to influence the listener, to convince him of his rightness, to sway him to his side, to confirm or prove something".
Опис
Ключові слова
читання, урок літературного читання, сторітелінг, literary reading lesson, storytelling
Цитування
Майборода А. О. Проблеми застосування прийому сторітелінг на уроках літературного читання / А. О. Майборода, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 34–35.