КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто креативне мислення. Зазначено, що креативне мислення являє собою здатність особистості нестандартно сприймати об’єкти навколишнього світу, генерувати принципові нові ідеї та незвичайні рішення поставлених завдань. На підставі вивчення наукової літератури також з’ясовано, що основними ознаками креативного мислення є такі: швидкість, гнучкість, оригінальність, метафоричність. The publication discusses creative thinking. It is noted that creative thinking is the ability of an individual to perceive objects of the surrounding world in a non-standard way, to generate fundamental new ideas and unusual solutions to the tasks set. Based on the study of scientific literature, it is also found that the main features of creative thinking are the following: speed, flexibility, originality, metaphoricality.
Опис
Ключові слова
креативне мислення, креативність, creative thinking, creativity
Цитування
Думбур О. А. Креативне мислення як педагогічна категорія / О. А. Думбур, Н. О. Ткачова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 738–740.