Створення психологічно безпечного середовища закладу дошкільної освіти в умовах сучасних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито поняття про психологічно безпечне освітнє середовище, визначено його параметри. Встановлено педагогічні умови, що сприяють створенню психологічно безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. The article reveals the concept of a psychologically safe educational environment and defines its parameters. The pedagogical conditions that contribute to the creation of a psychologically safe educational environment under martial law are established.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, психологічно безпечне скредовище, заклад дошкільної освіти, educational environment, psychologically safe environment, preschool education institution
Цитування
Дорожко І. Створення психологічно безпечного середовища закладу дошкільної освіти в умовах сучасних викликів / І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.] – Харків, 2024. – С. 76–79.