Бібліотерапія як засіб розвитку соціального інтелекту в учнів з особливими потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури
Анотація
Стаття присвячена вивченню ролі бібліотерапії в розвитку соціального інтелекту дітей з особливими потребами. Показано, що бібліотерапія допомагає учням ототожнити себе з героєм твору, знайти подібності в ситуаціях, які описуються в книгах та відбуваються в житті; проявити співпереживання; забезпечує емоційну розрядку, формує адекватну самооцінку, сприяє зміні ставлення чи поведінки. The article is devoted to the study of the role of bibliotherapy in the development of social intelligence of children with special needs. It is shown that bibliotherapy helps students identify with the hero of the work, find similarities in situations described in books and occurring in life; show empathy; provides emotional relief, forms adequate self-esteem, promotes changes in attitude or behaviour.
Опис
Ключові слова
бібліотерапія, соціальний інтелект, учні з особливими освітніми потребами, bibliotherapy, social intelligence, students with special educational needs
Цитування
Туріщева Л. Бібліотерапія як засіб розвитку соціального інтелекту в учнів з особливими потребами / Л. Туріщева, І. Дорожко, О. Малихіна // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 22–23 листоп. 2023 р. : у 2 ч. – Харків, 2023. – Ч. 1. – С. 152–153.