ВОКАЛЬНІ ВПРАВИ ТА ВОКАЛЬНО-РИТМІЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНТОНАЦІЙНО-РИТМІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються вокальні вправи та вокально-ритмічні ігри як засоби формування інтонаційно-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. Проводиться ознайомлення із дотичними до вокалізації методиками та їх впливом на досліджуваний феномен. В статье рассматриваются вокальные упражнения и вокально-ритмические игры как средства формирования интонационно-ритмической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Проводится ознакомление с причастными к вокализации методиками и их влиянием на исследуемый феномен. The article considers vocal exercises and vocal-rhythmic games as means of forming the intonation-rhythmic side of speech in children senior preschool age with ZNM. The acquaintance with tangents is carried out to vocalization by methods and their influence on the studied phenomenon.
Опис
Ключові слова
вокальні вправи, інтонаційно-ритмічна сторона мовлення, загальне недорозвинення мовлення, вокальные упражнения, интонационно-ритмическая сторона речи, общее недоразвитие речи, vocal exercises, intonation-rhythmic side of speech, general speech underdevelopment
Цитування
Міщенко О. А. Вокальні вправи та вокально-ритмічні ігри як засоби формування інтонаційно- ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / О. А. Міщенко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 237–242.