Перспектива розвитку цифрових технологій та їх впровадження в загальноосвітні заклади середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто цифрові технології та їх впровадження в загальноосвітні заклади середньої освіти. Застосування новітніх допоміжних ресурсів сприяє забезпеченню інклюзивної та справедливо якісної освіти й створює можливості для навчання впродовж усього життя. Вони розширюють та доповнюють існуючі методи навчання, дозволяючи кожному учневі здобути освіту незалежно від будь-яких чинників та можливостей. The article deals with digital technologies and their implementation in secondary schools. The use of the latest support resources contributes to the provision of inclusive and equitable quality education and creates opportunities for lifelong learning throughout life. They extend and and complement existing teaching methods, allowing every student to receive education regardless of any factors and opportunities.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, загальноосвітні навчальні заклади, digital technologies, general education institutions
Цитування
Базилєва Є. Перспектива розвитку цифрових технологій та їх впровадження в загальноосвітні заклади середньої освіти / Є. Базилєва, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 16–17.