Методика «Лікувальна казка» у роботі з дітьми, які потребують використання терапевтичних процедур

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Анотація
У публікації запропоновано опис методики «Лікувальна казка» у роботі з дітьми, які потребують використання терапевтичних процедур, а також рекомендації щодо її застосування. Прикладом такої казки обрано казку для дітей із діабетом 1 типу «Глюкоза та Інсулін у казковій країні Гармонія». Зазначено, що лікувальна казка є дієвим інструментом у роботі з дітьми, які потребують терапевтичного лікування, перебувають у стаціонарі або отримують лікування у домашніх умовах. Лікувальні казки можуть мати різне призначення: 1) у доступній формі пояснити дитині, на що вона захворіла, і як позбутися чи коригувати хворобливий стан; 2) зменшення негативних емоцій, пов’язаних із лікуванням чи перебуванням у стаціонарі; 3) формування у дитини стійкого наміру одужання, якщо хворобу складно перемогти. The publication offers a description of the "Healing fairy tale" technique in working with children who need the use of therapeutic procedures, as well as recommendations for its use. As an example of such a fairy tale, the fairy tale for children with type 1 diabetes "Glucose and Insulin in the fairyland of Harmony" was chosen. It is noted that the therapeutic fairy tale is an effective tool in working with children who need therapeutic treatment, are in inpatients or receive treatment at home. Healing fairy tales can have different purposes: 1) to explain to the child in an accessible form what he is sick with, and how to get rid of or correct the painful condition; 2) reduction of negative emotions associated with treatment or hospitalization; 3) formation of the child's persistent intention to recover, if the disease is difficult to overcome.
Опис
Ключові слова
терапевтична казка, лікувальна казка, казкотерапія, therapeutic fairy tale, fairy tale therapy
Цитування
Казачінер О. Методика «Лікувальна казка» у роботі з дітьми, які потребують використання терапевтичних процедур / О. Казачінер, Ю. Бойчук, А. Галій // Арттерапія в роботі психолога: інноваційні підходи : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., Кропивницький, 23–27 жовт. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 58–61.