ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДО УРОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі утримання уваги серед учнів під час навчального процесу завдяки професійно оформленим дидактичним матеріалам до уроків. Використання колористики, художньо-композиційних прийомів та програмного забезпечення може допомогти зробити дидактичні матеріали до уроків більш зрозумілим та привабливим для учнів. Уміння користуватися інтерактивними технологіями, бажання постійно підвищувати свої ІКТ-компетентності у сьогоденні допомагає сучасному вчителю досягати самореалізації, творчого сприйняття світу та соціальної значущої діяльності, спрямованої на розвиток серед учнів. Матеріали, які подані у статті можуть стати актуальними для педагогічних працівників, які прагнуть реалізувати свою діяльність і працюють над проблемою утримання уваги учнів під час уроків. The article is devoted to the problem of maintaining attention among students during the educational process thanks to professionally designed didactic materials for lessons. The use of colors, artistic compositional techniques and software can help make didactic materials for lessons more understandable and attractive for students. The ability to use interactive technologies, the desire to constantly improve one's ICT competences today helps a modern teacher achieve self-realization, creative perception of the world, and socially significant activities aimed at the development of students. The materials presented in the article can become relevant for all pedagogical workers who seek to implement their activities based on a competency-oriented approach to learning and work on the problem of keeping students' attention during lessons.
Опис
Ключові слова
колористика, дидактичні матеріали, художньо-композиційні прийоми, освітні технології, Colors, didactic materials, artistic and composition techniques, educational technologies
Цитування
Городова А. Використання художньо-композиційних прийомів та програмного забезпечення при створенні презентацій до уроків / А. Городова, Л. Колгатіна // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 45–55.