Розширення уявлень учнів про героя в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються основні ефективні прийоми роботи, які сприяють розширенню уявлень учнів про героя в початковій школі. Також представлено аналіз дослідно-експериментальної роботи з формування понять «герой», «персонаж» на уроках літературного читання в початкових класах. В статье рассматриваются основные эффективные приёмы работы, которые способствуют расширению представлений у учеников про героя. Также представлен анализ опытно-экспериментальной работы по формированию понятий «герой», «персонаж» на уроках литературного чтения в начальных классах. he article examines the main effective methods of work, which contribute to the expansion of the views of students about the hero. Also, an analysis of experimental and experimental work on the formation of the concepts "hero", "character" in the lessons of literary reading in prima ry classes is presented.
Опис
Ключові слова
герої, персонажі, героїчні вчинки, літературне читання, аспірантські роботи, герои, персонажи, героические поступки, литературное чтение, аспирантские работы, heroes, characters, heroic deeds, literary reading, graduate work
Цитування
Левандовська Г. В. Розширення уявлень учнів про героя в початковій школі / Г. В. Левандовська // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 73–80.