РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто стан емоційного інтелекту учнів п’ятого, шостого та сьомого класів школи. Зокрема розкрито важливість розвитку емоційного інтелекту, фази його історичного розвитку. Проведено тестування за Н. Холлом учнів 5–7 класів певного навчального закладу. Визначено мінімальні та максимальні результати і спільні показники розвитку емоційного інтелекту. The article considers the state of emotional quotient of fifth, sixth and seventh grade students. In particular, the importance of the development of emotional quotient, the phase of its historical development. N. Hall method was used for testing students of 5-7 grades. The minimum and maximum results and common indicators of EQ are also determined.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, учні, школа, тест Холла, ЕІ, emotional intelligence, students, school, Hall test, EQ
Цитування
Білик В. М. Розвиток емоційного інтелекту учнів 5-7 класів / В. М. Білик, А. О. Макушенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 268–272.