Жовтневий кар’єр – туристично-рекреаційна зона м. Кривого Рогу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет імені Альфреда Нобеля
Анотація
В статті розглянуто перспективи розвитку туристично-рекреаційної діяльності на кар’єрно-відвальних ландшафтах Криворізької ландшафтно-технічної системи (наприкладі Жовтневого гранітного кар’єра). Жовтневий гранітний кар’єр – це унікальний техногенний об’єкт, який дуже стрімко формувався протягом п’ятдесяти років і за своєю ландшафтною структурою має великий потенціал розвитку у рекреаційно-туристичній діяльності. Передусім на це впливає географічне розташування кар’єру, який розміщується в центрі міста, геологічна будова та наявність підземних вод, які зумовлюють виникнення чистої води у кар’єрі. The article considers the prospects for the development of tourist and recreational activities in the quarry landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system (for example, the Zhovtnevyi granite quarry). Zhovtnevyi granite quarry is a unique technogenic object, which has been formed very rapidly for fifty years and has a great potential for landscape structure has great potential for development in recreational and tourist activities. First of all, this is influenced by the geographical location quarry, which is located in the city center, geological structure and the presence of groundwater, which causes the emergence of clean water in the quarry.
Опис
Ключові слова
туристично-рекреаційна діяльність, кар’єрно-відвальні ландшафти, ландшафтно-технічна система, промисловий туризм, Криворіжжя, tourist and recreational activities, quarry and waste landscapes, landscape and technical system, industrial tourism, Kryvorizhzhia
Цитування
Коптєва Т. С. Жовтневий кар’єр – туристично-рекреаційна зона м. Кривого Рогу / Т. С. Коптєва // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність: тези доп. І Міжнар. конф. здобувачів та молодих вчених, Дніпро, 25 берез. 2021 р. – Дніпро, 2021. – С. 270–271.