Fighting Style of Qualified Veteran Boxers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, IP Zhanneta Kozna
Анотація
The monograph presents reveaingl the fighting style of veteran boxers based on the individual factor structure of psychophysiological and biomechanical indicators. The study involved 42 qualified veteran boxers (aged 45-50). A biomechanical analysis of the indicators of the movement speed of various points and the values of the joint angles while performing a direct blow by boxers has been used as a research method. The psychophysiological method has been used to determine the time of a simple and complex reaction under standard conditions and in various testing modes. Descriptive Statistics and Factor Analysis have been applied as methods of statistical analysis. Two main factors have been identified in the structure of the complex performance of qualified veteran boxers,. Factor 1 (55.063% of the total aggregate variance) is named "Speed". Factor 2 (44.937% of the total aggregate variance) stands for “Speed Endurance”. Individual factor structure, which is characterized by the distinctive factor "Speed and Coordination Endurance" by more than 80% as well as by the marked factor "Speed" by less than 30% is considered to be a particularity of the tempo style boxers. Individual factor structure, which is characterized by the intensity of the factor "Speed" by more than 80%, and by the distinctive factor "Speed and Coordination Endurance" by less than 30% is considered to be typical for the playing style boxers. The individual factor structure, which is characterized by the marked factor "Speed" by more than 50%, and by the intencity of the factor "Speed and Coordination Endurance" by less than 30% is seen to be peculiar to the strength style boxers. It is shown that the psychophysiological features of boxers of different fighting styles are reflected in the features of the direct strike technique. The lack of speed at the beginning of the movement in tempo style boxers is supplemented and compensated by the high speed of movement. Playing style boxers are characterized by a high speed of movement at the very beginning of the strike. Strength style boxers are characterized by the gradual development of movement speed. У монографії представлено виявлення стилю ведення бою боксерів-ветеранів на основі індивідуальної факторної структури психофізіологічних та біомеханічних показників. У дослідженні взяли участь 42 кваліфіковані боксери-ветерани (віком 45-50 років). Як метод дослідження використано біомеханічний аналіз показників швидкості переміщення різних точок і величин суглобових кутів при виконанні прямого удару боксерами. Психофізіологічний метод використовувався для визначення часу простої та складної реакції в стандартних умовах та в різних режимах тестування. В якості методів статистичного аналізу були застосовані описова статистика та факторний аналіз. У структурі комплексної працездатності кваліфікованих боксерів-ветеранів було виявлено два основні фактори. Фактор 1 (55,063% загальної сукупної дисперсії) отримав назву "Швидкість". Фактор 2 (44,937% загальної сукупної дисперсії) - "Швидкісна витривалість". Особливістю боксерів темпового стилю вважається індивідуальна факторна структура, яка характеризується виразним фактором "Швидкісно-координаційна витривалість" більш ніж на 80%, а також маркованим фактором "Швидкість" менш ніж на 30%. Для боксерів ігрового стилю характерна індивідуальна факторна структура, яка характеризується вираженістю фактора "Швидкість" більше ніж на 80%, а також вираженістю фактора "Швидкісно-координаційна витривалість" менше ніж на 30%, що є характерним для боксерів ігрового стилю. Для боксерів силового стилю характерна індивідуальна факторна структура, яка характеризується вираженістю фактора "Швидкість" більш ніж на 50%, а інтенсивністю фактора "Швидкісно-координаційна витривалість" - менш ніж на 30%. Показано, що психофізіологічні особливості боксерів різних стилів боротьби відображаються на особливостях техніки виконання прямого удару. Недостатня швидкість на початку руху у боксерів темпового стилю доповнюється і компенсується високою швидкістю пересування. Для боксерів ігрового стилю характерна висока швидкість пересування на самому початку удару. Для боксерів силового стилю характерний поступовий розвиток швидкості рухів.
Опис
Ключові слова
boxing, veteran boxers, psychophysiology, biomechanical analysis, physical training, бокс, боксери-ветерани, психофізіологія, біомеханічний аналіз, фізична підготовка
Цитування
Kozin V. Fighting Style of Qualified Veteran Boxers : monograph / V. Kozin ; H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv : IP Zhanneta Kozna, 2023. – 81 p.