ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії викладено теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до проектування дидактичних електронних ресурсів. Запропоновано класифікацію засобів навчання з урахуванням їх сучасного стану. Визначено, розкрито та систематизовано дидактичні функції електронних ресурсів у навчанні молодших школярів. Розроблено технологію проектування дидактичних електронних ресурсів, розкрито сутність і завдання кожного з її етапів. Розкрито теоретичні й методологічні засади моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів Монографія може бути корисною для педагогів-науковців, викладачів, вчителів початкової школи, студентів – майбутніх педагогів. The monograph presents the theoretical and methodological foundations of training future teachers to design didactic electronic resources. A classification of teaching aids is proposed, taking into account their current state. The didactic functions of electronic resources in teaching junior schoolchildren are defined, revealed and systematised. The technology of designing didactic e-resources is developed, the essence and tasks of each of its stages are revealed. The theoretical and methodological foundations of the model of training a future primary school teacher to design didactic electronic resources are revealed. The monograph may be useful for teacher-scientists, teachers, primary school teachers, students - future teachers.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, освітній процес, навчання інформатики, дидактичні електронні ресурси, проектування, підготовка учителів, початкова школа, information technology, educational process, teaching informatics, didactic electronic resources, design, teacher training, primary school
Цитування
Олефіренко Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : монографія / Н. В. Олефіренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – 336 c. : табл.