Формування математичної компетентності учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
В статті розглянуто формування математичної компетентності учнів початкової школи з особливими освітніми потребами. Розкрито сутність та складники математичної компетентності учнів початкової школи, виокремлено напрями і чинники її формування. Розроблено змістове та методичне забезпечення напрямів формування математичної компетентності учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. В статье рассмотрено формирование математической компетентности учащихся начальной школы с особыми образовательными потребностями. Раскрыта сущность и составляющие математической компетентности учащихся начальной школы, выделены направления и факторы ее формирования. Разработано содержательное и методическое обеспечение направлений формирования математической компетентности учащихся младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями. The article reveals the research of the directions of the formation of mathematical competence of primary school students with special educational needs. The essence and components of the mathematical competence of primary school students are revealed, directions and factors of its formation are highlighted. The substantive and methodological support of the directions of the formation of the mathematical competence of primary schoolchildren with special educational needs has been developed.
Опис
Ключові слова
учні, молодший шкільний вік, особливі освітні потреби, математична компетентність, порушення мовлення, ученики, младший школьный возраст, особые образовательные потребности, математическая компетентность, нарушение речи, students, primary school age, special educational needs, mathematical competence, speech impairment
Цитування
Масюк О. М. Формування математичної компетентності учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / О. М. Масюк, Н. М. Сінопальнікова, Л. І. Титаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 166–169.