Теоретико-методологічні засади моделювання педагогічних об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
Досліджено загальну структуру системи педагогічного управління. Розглянуто рівні абстрагування, на яких доцільно вивчати педагогічні об'єкти з метою отримання їх моделей: лінгвістичний, теоретико-множинний та абстрактно-алгебраїчний. Исследована общая структура системы педагогического управления. Рассмотрены уровни абстрагирования, на которых целесообразно изучать педагогические объекты с целью получения их моделей : лингвистический, теоретико-множественный и абстрактно-алгебраический. The general structure of system of pedagogical management investigated. Levels of abstraction on which it is expedient to study pedagogical objects with the purpose of reception of their models are considered: linguistic, theoretical-plural and abstract-algebraic.
Опис
Ключові слова
педагогіка, управління, інформатизація, автоматизація, навчання, учні, педагогика, управление, информатизация, автомотизация, обучение, ученики, pedagogy, control, informatization, automation, training, students
Цитування
Дмитренко Т. О. Теоретико-методологічні засади моделювання педагогічних об’єктів / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. О. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2007. – Вип. 21. – С. 196–201.