Інтерактивний метод викладання галузевого права в умовах дистанційної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглянуто провідні інтерактивні методи навчання, які доцільно застосовуються при дистанційній формі організації освітнього процесу, зокрема при вивченні галузевих правових дисциплін. Обґрунтовується, що такі методи як «метод кейсів», «мозкового штурму», «круглий стіл», «ажурної пилки», «бінарний метод», «метод 3-2-1» є найбільш результативними в процесі набуття правових знань з цивільного, адміністративного, кримінального та сімейного права. Такі методи максимально наближують теоретичні знання до їх практичного застосування. Наголошується, що інтерактивний метод навчання закріплює компетентності роботи в команді, ведення дискусії, обґрунтування та доведення своєї позиції, сприяє розвитку системного мислення, мотивації та реалізації потенціалу здобувачів на шляху отримання якісних правових знань. Distance education has been actively introduced in Ukraine during the last three years. During this period, the white pandemic COVID 19 and from February 2022 martial law was introduced. In these conditions, the distance form of education becomes the main one. Distance education uses different teaching methods. The interactive method is aimed at the cooperation of the teacher and students: communication skills are developed. Students get access to non-traditional sources of information, the efficiency of independent work increases. Distance education has disadvantages: the difficulty of self-control of knowledge, the need for self-discipline and self-motivation to acquire knowledge. Training is implemented using Google Meet, Moodel, Padlet and other platforms and tools. When studying administrative, civil, criminal, family law, teachers use the following interactive methods: "case method" (solving situational tasks), "round table" (preparation of reports-presentations and their discussion), "brainstorming" (method of group operative solution of a certain problem in a limited time), "binary method"( combines blocks of knowledge from two different academic disciplines), "3-2-1 method"( provides teacher-learner communication feedback, reflection) and others. These are methods of intensive training. Interactive learning methods contribute to cooperation, interaction, success, intellectual and professional capacity, which determines the acquisition of high-level knowledge and competences by students of higher education, in particular in the field of legal disciplines.
Опис
Ключові слова
метод, дисципліна, право, освіта, «кейс», формат, навчання, алгоритм, завдання, штурм, method, discipline, law, education, "case", format, training, algorithm, task, storm
Цитування
Олійник О. Інтерактивний метод викладання галузевого права в умовах дистанційної освіти / О. Олійник, О. Солошенко // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 94–100.