Формування читацької культури як один із аспектів набуття професійної компетентності майбутніми вчителями початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сьогодення. Розкрито роль і значення педагогічної практики в становленні педагога. Особливу увагу приділено проблемам читацької підготовки студентів-першокурсників. Наведено результати експериментального проекту, визначено чинники, що впливають на професійне зростання студентів. В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в условиях современности. Раскрыта роль и значение педагогической практики в становлении педагога. Особое внимание уделено проблемам читательской подготовки студентов-первокурсников. Приведены результаты экспериментального проекта, определены факторы, влияющие на профессиональный рост студентов. The article deals with the problem of the professional competence formation of the future primary school teachers under the modern conditions. It reveals the role and importance of teaching practice in the formation of a teacher. The article pays particular attention p to the problems of reader training of the first-year students. It presents the results of the experimental project as well as defines the factors which affect the professional growth of students.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі початкових класів, професійна компетентність, педагогічна практика, читацька підготовка, експериментальний проект, будущие учителя начальных классов, профессиональная компетентность, педагогическая практика, читательская подготовка, экспериментальный проект, future primary school teachers, professional competence, teaching practice, reader training, experimental project
Цитування
Ємець А. А. Формування читацької культури як один із аспектів набуття професійної компетентності майбутніми вчителями початкових класів / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 30–35.