ПЕРСОНІФІКАЦІЯ І ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розкриті сучасні наукові доробки щодо дослідження професійної ідентичності та показано еврістичність урахування процесів персоніфікації й персоналізації у вивченні професійної ідентичності майбутніх психологів. В статье раскрыты современные научные наработки по исследованию профессиональной идентичности и показана эвристичность учета процессов персонификации и персонализации в изучении профессиональной идентичности будущих психологов. The article deals with modern scientific papers on the study of professional identity and shows heuristic account personalization and personalization of learning processes in the professional identity of future psychologists.
Опис
Ключові слова
професійна ідентичність, первинна професійна персоналізація, вторинна професійна персоналізація, первинна професійна персоніфікація, вторинна професійна персоніфікація, майбутні психологи, профессиональная идентичность, первичная профессиональная персонализация, вторичная профессиональная персонализация, первичная профессиональная персонификация, вторичная профессиональная персонификация, будущие психологи, professional identity, primary professional personalization, secondary professional personalization, primary vocational personification, secondary vocational personification, future psychologists
Цитування
Разумна А. Г. Персоніфікація і персоналізація в структурі професійної ідентичності майбутніх психологів, які набувають другу вищу освіту / А. Г. Разумна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2016. – Вип. 3, т. 2. – С. 81–86.