ПОНЯТТЯ ПРО НОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі теоретичного аналізу джерел з проблеми визначено сутність термінів «інновації» та «новації» в педагогічній діяльності, розкрито їх спільні і відмінні ознаки, взаємозв’язок між цими поняттями. Наведено класифікації інновацій та новацій в педагогічній діяльності. Based on theoretical analysis of the sources in the studied problem, the authors have determined the essence of the concepts of "innovations" and "novations" in pedagogical activity, revealed their common and distinctive features and the relationship between these concepts. The classification of innovations and novations in pedagogical activity has been presented.
Опис
Ключові слова
інновація, новація, педагогічна діяльність, innovation, novation, pedagogical activity
Цитування
Васильєва С. О. Поняття про новації та інновації в педагогічній діяльності вчителя / С. О. Васильєва, І. М. Трубавіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 124–127.