ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкриваються основні положення корекційної роботи психолога в ході супроводу дітей з особливими освітніми потребами; описані основні напрями й принципи роботи, вимоги до створення корекційних програм. Також представлені деякі вправи для розвитку моторики в молодших школярів. The article authors have revealed the main foundations of the psychological correction work in the support of children with special educational needs. The main directions and principles of work and the requirements for creation of correction programs have been described. Some exercises for the development of juniour schoolchildren’s motor skills have also been presented.
Опис
Ключові слова
інклюзія, учень з особливими освітніми потребами, розвиток, корекція, супровід, inclusion, student with special educational needs, development, correction, support
Цитування
Єльчанінова Т. М. Основи психокорекційної роботи з учнями з особливими освітніми потребами / Т. М. Єльчанінова, В. В. Сушко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 99–103.