Психологічні особливості тютюнових адиктів зрілого віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлені результати дослідження психологічних особливостей тютюнових адиктів зрілого віку. Визначені теоретичні засади дослідження психологічних особливостей тютюнових адиктів. Визначені особливості мотивації паління та відмови від нього у курців зрілого віку з різним рівнем тютюнової залежності. Встановлені особливості ціннісних орієнтацій, ставлення до здоров’я, самоконтролю, тілесного локусу контролю, домінуючих інстинктів у курців зрілого віку з різним рівнем тютюнової залежності. На основі одержаних результатів розроблені рекомендації щодо проведення психопрофілактичної, психокорекційної та розвивальної роботи з тютюновими адиктами зрілого віку. The paper presents the results of the study of the psychological characteristics of tobacco addicts of mature age. The theoretical foundations of the study of the psychological characteristics of tobacco addicts have been determined. Specific features of smoking motivation and smoking cessation among mature smokers with different levels of tobacco addiction are determined. Features of value orientations, attitude to health, self-control, bodily locus of control, dominant instincts in mature smokers with different levels of tobacco addiction are established. Based on the obtained results, recommendations were developed for conducting psycho-prophylactic, psycho-corrective and developmental work with tobacco addicts of mature age.
Опис
Ключові слова
адикція, адиктивна поведінка, нікотинова адикція, ціннісні орієнтації, ставлення до здоров’я, самоконтроль, тілесний локус контролю, домінуючі інстинкти, зрілий вік, addiction, addictive behavior, nicotine addiction, value orientations, attitude to health, self-control, bodily locus of control, dominant instincts, mature age
Цитування
Носатенко Я. І. Психологічні особливості тютюнових адиктів зрілого віку: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Я. І. Носатенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 64 с.
Колекції