Психологічні особливості тютюнових адиктів зрілого віку

dc.contributor.authorНосатенко, Я. І.
dc.date.accessioned2023-02-07T12:58:22Z
dc.date.available2023-02-07T12:58:22Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі представлені результати дослідження психологічних особливостей тютюнових адиктів зрілого віку. Визначені теоретичні засади дослідження психологічних особливостей тютюнових адиктів. Визначені особливості мотивації паління та відмови від нього у курців зрілого віку з різним рівнем тютюнової залежності. Встановлені особливості ціннісних орієнтацій, ставлення до здоров’я, самоконтролю, тілесного локусу контролю, домінуючих інстинктів у курців зрілого віку з різним рівнем тютюнової залежності. На основі одержаних результатів розроблені рекомендації щодо проведення психопрофілактичної, психокорекційної та розвивальної роботи з тютюновими адиктами зрілого віку. The paper presents the results of the study of the psychological characteristics of tobacco addicts of mature age. The theoretical foundations of the study of the psychological characteristics of tobacco addicts have been determined. Specific features of smoking motivation and smoking cessation among mature smokers with different levels of tobacco addiction are determined. Features of value orientations, attitude to health, self-control, bodily locus of control, dominant instincts in mature smokers with different levels of tobacco addiction are established. Based on the obtained results, recommendations were developed for conducting psycho-prophylactic, psycho-corrective and developmental work with tobacco addicts of mature age.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНосатенко Я. І. Психологічні особливості тютюнових адиктів зрілого віку: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Я. І. Носатенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 64 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9868
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадикціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectадиктивна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнікотинова адикціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectставлення до здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоконтрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectтілесний локус контролюuk_UA.UTF-8
dc.subjectдомінуючі інстинктиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзрілий вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectaddictionuk_UA.UTF-8
dc.subjectaddictive behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectnicotine addictionuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue orientationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectattitude to healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-controluk_UA.UTF-8
dc.subjectbodily locus of controluk_UA.UTF-8
dc.subjectdominant instinctsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmature ageuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічні особливості тютюнових адиктів зрілого вікуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological features of the mature tobacco addictsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції