ДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИСЬК ПРЕЗИДЕНТІВ США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто структурні моделі, способи творення та мотиваційні типи прізвиськ президентів США. З’ясовано, що до найбільш поширених структурних моделей досліджуваних неофіційних антропонімів належать полікомпонентні конструкції: ‘прикметник + іменник’, ‘іменник + іменник’ та ‘іменник + прийменник + іменник’. Найбільш продуктивними типами з погляду словотвору є відапелятивні та відонімно-апелятивні («змішані») неофіційні антропоніми, які мають більш чітко виражену мотивацію. Основними мотивами творення прізвиськ є особисті якості президента (зовнішній вигляд, вік, риси характеру, професійна діяльність до обрання на посаду, місце народження чи проживання тощо); особливості приходу президента до влади; внутрішня та зовнішня політика президента під час перебування на посаді та ін. The graduation paper deals with structural models, ways of formation and motivational types of the nicknames for the US Presidents. It has been found that the most common structural models of the informal anthroponyms in question are multi-component units, namely: ‘adjective + noun,’ ‘noun + noun,’ and ‘noun + preposition + noun.’ The most productive derivational types are represented by the nicknames derived from appellatives and ‘mixed’ multicomponent units based on both appellatives and onyms, as these nicknames have a more clearly expressed motivation. The key motives behind the nicknames in question are personal characteristics of the president (appearance, age, character traits, professional activities before the election, place of birth or residence, etc.); special features characterizing the process of the President’s coming to power, domestic and foreign policy during the presidential term, etc.
Опис
Ключові слова
неофіційний антропонім, прізвисько, власна назва (онім), апелятив, спосіб творення, мотивація, мотиваційний тип, структурна модель, informal anthroponym, nickname, proper name (onym), appellative, way of formation, motivation, motivational type, structural model
Цитування
Бикова Я. О. Дериваційна структура й мотивація прізвиськ президентів США : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец.014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Я. О. Бикова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 69 с.
Колекції