ДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИСЬК ПРЕЗИДЕНТІВ США

dc.contributor.authorБикова, Я. О.
dc.date.accessioned2023-01-23T07:44:15Z
dc.date.available2023-01-23T07:44:15Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі розглянуто структурні моделі, способи творення та мотиваційні типи прізвиськ президентів США. З’ясовано, що до найбільш поширених структурних моделей досліджуваних неофіційних антропонімів належать полікомпонентні конструкції: ‘прикметник + іменник’, ‘іменник + іменник’ та ‘іменник + прийменник + іменник’. Найбільш продуктивними типами з погляду словотвору є відапелятивні та відонімно-апелятивні («змішані») неофіційні антропоніми, які мають більш чітко виражену мотивацію. Основними мотивами творення прізвиськ є особисті якості президента (зовнішній вигляд, вік, риси характеру, професійна діяльність до обрання на посаду, місце народження чи проживання тощо); особливості приходу президента до влади; внутрішня та зовнішня політика президента під час перебування на посаді та ін. The graduation paper deals with structural models, ways of formation and motivational types of the nicknames for the US Presidents. It has been found that the most common structural models of the informal anthroponyms in question are multi-component units, namely: ‘adjective + noun,’ ‘noun + noun,’ and ‘noun + preposition + noun.’ The most productive derivational types are represented by the nicknames derived from appellatives and ‘mixed’ multicomponent units based on both appellatives and onyms, as these nicknames have a more clearly expressed motivation. The key motives behind the nicknames in question are personal characteristics of the president (appearance, age, character traits, professional activities before the election, place of birth or residence, etc.); special features characterizing the process of the President’s coming to power, domestic and foreign policy during the presidential term, etc.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБикова Я. О. Дериваційна структура й мотивація прізвиськ президентів США : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец.014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Я. О. Бикова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 69 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9670
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеофіційний антропонімuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрізвиськоuk_UA.UTF-8
dc.subjectвласна назва (онім)uk_UA.UTF-8
dc.subjectапелятивuk_UA.UTF-8
dc.subjectспосіб творенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваційний типuk_UA.UTF-8
dc.subjectструктурна модельuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformal anthroponymuk_UA.UTF-8
dc.subjectnicknameuk_UA.UTF-8
dc.subjectproper name (onym)uk_UA.UTF-8
dc.subjectappellativeuk_UA.UTF-8
dc.subjectway of formationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivational typeuk_UA.UTF-8
dc.subjectstructural modeluk_UA.UTF-8
dc.titleДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИСЬК ПРЕЗИДЕНТІВ СШАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDERIVATIONAL STRUCTURE AND MOTIVATION OF NICKNAMES FOR PRESIDENTS OF THE USAuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції