Usage of folk crafts of Slobozhanshchyna during preschool children education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
It is noted that folk crafts as a unique component of traditional culture attract the attention of not only history researchers, art critics, ethnographers, masters of folk art, but also modern teachers and educators of preschool children. The folk crafts of Slobozhanshchyna, formed on historical models and regional traditions, are based on the hierarchy of spiritual values and the syncretism of various branches of practical activity of the local population. The consistent involvement of available elements of folk crafts in the educational activities of preschool children is a positive and pedagogically useful factor in education, because through a methodical and scientifically based pedagogical influence, it contributes to the expansion of worldview, thinking, intelligence, the acquisition of creative experience, aesthetic taste, the formation of fine motor skills and intelligence of children. One of the available modern ways of introducing folk traditions into the educational process is making elementary Christmas decorations with preschool children. The use of folk crafts of Slobozhanshchyna in working with children of preschool age is an accessible and universal means of revitalizing the national cultural and historical heritage and a factor in preserving Ukrainian identity. Відзначається, що народні промисли як унікальна складова традиційної культури привертають увагу не тільки дослідників історії, мистецтвознавців, етнографів, майстрів народної творчості, а й сучасних педагогів та вихователів дітей дошкільного віку. Народні промисли Слобожанщини, сформовані на історичних зразках і регіональних традиціях, ґрунтуються на ієрархії духовних цінностей та синкретизмі різноманітних галузей практичної діяльності місцевого населення. Послідовне залучення доступних елементів народних промислів в навчально-виховну діяльність дітей дошкільного віку є позитивним і педагогічно корисним чинником виховання, бо через методичний та науково обґрунтований педагогічний вплив сприяє розширенню світогляду, мислення, інтелекту, набуття творчого досвіду, естетичного смаку, формуванню навичок дрібної моторики та кмітливості дітей. Одним із доступних сучасних напрямів упровадження народних традицій до навчально-виховного процесу є виготовлення з дітьми дошкільного віку елементарних різдвяних прикрас. Використання народних промислів Слобожанщини в роботі з дітьми дошкільного віку є доступним і універсальним засобом ревіталізації національної культурно-історичної спадщини та фактором збереження Української ідентичності.
Опис
Ключові слова
folk crafts of Slobozhanshchina, traditional culture, educational activities, Christmas decorations, cultural and historical heritage, народні промисли Слобожанщини, традиційна культура, навчально-виховна діяльність, різдвяні прикраси, культурно-історична спадщина
Цитування
Roman N. Usage of folk crafts of Slobozhanshchyna during preschool children education / N. Roman // Current issues of science and integrated technologies : The 1th International scientific and practical conference, Milan, Italy, January 10–13, 2023. – Milan, 2023. – Pp. 405–407.