Активізація творчого мислення майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто методи активізації творчого мислення студентів, які дозволять організувати та спрямувати на розвиток творчих здібностей процес підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти, сприятиме розвитку творчого мислення та креативності майбутніх педагогів дошкільних освітніх установ. The article considers methods of activation of creative thinking of students, which will allow to organize and direct the development of creative abilities of the process training of future specialists in the field of preschool education, will contribute to development of creative thinking and creativity of future teachers of preschool educational institutions.
Опис
Ключові слова
творче мислення, підготовка фахівців, дошкільна освіта, creative thinking, training of specialists, preschool education
Цитування
Чен Чже. Активізація творчого мислення майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти / Чен Чже, Ж. Манкаускайте, Т. Твердохліб // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 101–104.